Klimaatverandering door de eeuwen heen

Met verbazing en interesse het boek ‘De aarde over tienduizend jaar’ van ‘Salomon Kroonenberg’ gelezen. Fascinerend hoe hij beschrijft dat wij mensen ten opzichte van de geschiedenis en de toekomst van de ‘Aarde’ maar een heel beperkte morsion hebben. Veel mensen kijken niet verder dan een week, een maand, hooguit een jaar. Besluiten die worden genomen op nationaal niveau of ook van internationaal strekking, hebben maximaal de horizon tot eind 2100. Terwijl onze aarde miljarden jaren oud is; volgens dit boekje is dat uitgerekend en is onze aarde 4.550.000.000 jaar oud. In chaos zijn structuren te vinden, vaak meerdere die bij elkaar opgeteld er als chaos uitzien. Zo zegt ‘Kroonenberg’ is ook de warmteontwikkeling van de aarde te verklaren. Er zijn lange en kortere termijn trends, en heel korte termijn gebeurtenissen, die bij elkaar opgeteld warme perioden afgewisseld met ijstijden hebben veroorzaakt. Volgens deze trends gaan we de komende duizenden jaren weer een koude periode tegemoet. Of dat een ijstijd wordt kan hij niet voorspellen. Maar zijn stelling is verrassend: ‘de mensen en dieren die dan leven zouden wel blij kunnen zijn van onze CO2 uitstoot nu’. Dat CO2 in de luchtlaag om onze aarde heen in 1.000 afbreekt was hem blijkbaar nog niet bekend, toen hij dit boekje in 2006 schreef. Toch vind ik het verfrissend te lezen hoe hij een schets van het ontstaan van onze aarde schets, waar mij uit duidelijker wordt hoe onze tijd maar een kleine periode betreft, in miljoenen jaren context. De mens loopt overigens best lang al op aarde rond, zo een 150.000 jaar. En als het goed is nog 1000’den jaren.

Tevens vind ik het goed om te overdenken dat wij nu leven, en niet zovelen jaren geleden of in de toekomst. Alle reden om verstandig met ons klimaat om te gaan. Verstandig betekent voor mij wel met de juiste keuzen voor nu en voor morgen. Geen jachtige beslissingen, maar ook geen uitstel. Daarom zit ik overtuigt in het project ‘SOS Climate Waterfront’ met goede deskundige vrienden in Nederland en in de EU. We werken gelukkig niet vanuit een angst dat we de aarde amper meer kunnen redden. Wel willen we een zinvolle bijdrage aan het leven op onze aarde geven. Dit boekje helpt om onze bijdrage een plaats te geven, in het geheel en in onze tijd. Dankjewel “Salomon’.

Fred Sanders