Hoogleraar fysische geografie Maarten Kleinhans (UU) waarschuwt dat hogere dijken voor Nederland geen oplossing zijn bij een sterke opwarming van de aarde.

Zeespiegelstijging is uiteindelijk het effect van een sterk opwarmende aarde. Tegelijk met de zee stijgen ook binnenlandse rivieren. Daarin schuilt een groot gevaar voor Nederland. Onze dijken gaan ons daar niet tegen beschermen.

Lees het hele verhaal op NU.nl.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *