Hoogleraar fysische geografie Maarten Kleinhans (UU) waarschuwt dat hogere dijken voor Nederland geen oplossing zijn bij een sterke opwarming van de aarde.

Zeespiegelstijging is uiteindelijk het effect van een sterk opwarmende aarde. Tegelijk met de zee stijgen ook binnenlandse rivieren. Daarin schuilt een groot gevaar voor Nederland. Onze dijken gaan ons daar niet tegen beschermen.

Lees het hele verhaal op NU.nl.

CAS 2021: LOOKING BACK ON 24 HOURSOF CLIMATE ADAPTATION ACTION

The Climate Adaptation Summit 2021
We were there!
We especially enjoyed the sessions: “water” and “resilience”.

Naturalism as ideology for resilient coastal cities

Amazing the article of ‘Marcel aan de Burgh’ in Dutch NRC Newspaper today; giving an overview of us humansbeings and out approach to nature. How we since Descartes in the 17th century introduced the ‘Naturalism’ approach, to see nature on our earth as separated from ourself. The contrary approach of course is that we with almost 8 billion people on this earth are part of nature. Interesting is how the writer couples both paradigms to the moral obligation that we have to care for nature to survive, that we have to manage that nature grows back to the healthy baseline, to recover forest existence and Insects population for instance. It’s an eye opener for me reading these approaches so well unrafled in this easy to read one A4 article. I almost not dear to critisize the message. Helas I do miss the conclusion that ‘being part of nature’ can also result in accepting the mutual influence of all species on out earth, trees, insects and human beings, and all that lives and grows on earth. I am by reading of this article more and more interested how life on earth becomes to look like if we do nothing, if climate-change goes on like it abs always done, wil we people disappear, will new animals and plants develop. Only if we can learn what that interpretation of naturalism will brij ng us, our behaviour can be measured. That would give us refences from the past and the future, to make up our mind. Of course this must have be studied somewhere, only I don’t know where. I am interested who will give me the right hint. It will be interesting for our ‘sos climate waterfront’ project too I resume. Nice thoughts, thanks to this great article of NRC Newspaper.

Fred Sanders

 

SECONDMENT REPORT CPONH NGO Hugo Sanders in Finland 2020

Klick here to read the secondment report from Hugo Sanders in Finland: Secondment Report Finland 2020 Hugo

SECONDMENT REPORT CPONH NGO Fred Sanders in Lisbon 2019

Klick here to read the secondment report from Fred Sanders in Lisbon: FCS Sec. Report SOSCW FCS Lisbon 7Feb2020

Klimaatverandering door de eeuwen heen

Met verbazing en interesse het boek ‘De aarde over tienduizend jaar’ van ‘Salomon Kroonenberg’ gelezen. Fascinerend hoe hij beschrijft dat wij mensen ten opzichte van de geschiedenis en de toekomst van de ‘Aarde’ maar een heel beperkte morsion hebben. Veel mensen kijken niet verder dan een week, een maand, hooguit een jaar. Besluiten die worden genomen op nationaal niveau of ook van internationaal strekking, hebben maximaal de horizon tot eind 2100. Terwijl onze aarde miljarden jaren oud is; volgens dit boekje is dat uitgerekend en is onze aarde 4.550.000.000 jaar oud. In chaos zijn structuren te vinden, vaak meerdere die bij elkaar opgeteld er als chaos uitzien. Zo zegt ‘Kroonenberg’ is ook de warmteontwikkeling van de aarde te verklaren. Er zijn lange en kortere termijn trends, en heel korte termijn gebeurtenissen, die bij elkaar opgeteld warme perioden afgewisseld met ijstijden hebben veroorzaakt. Volgens deze trends gaan we de komende duizenden jaren weer een koude periode tegemoet. Of dat een ijstijd wordt kan hij niet voorspellen. Maar zijn stelling is verrassend: ‘de mensen en dieren die dan leven zouden wel blij kunnen zijn van onze CO2 uitstoot nu’. Dat CO2 in de luchtlaag om onze aarde heen in 1.000 afbreekt was hem blijkbaar nog niet bekend, toen hij dit boekje in 2006 schreef. Toch vind ik het verfrissend te lezen hoe hij een schets van het ontstaan van onze aarde schets, waar mij uit duidelijker wordt hoe onze tijd maar een kleine periode betreft, in miljoenen jaren context. De mens loopt overigens best lang al op aarde rond, zo een 150.000 jaar. En als het goed is nog 1000’den jaren.
Tevens vind ik het goed om te overdenken dat wij nu leven, en niet zovelen jaren geleden of in de toekomst. Alle reden om verstandig met ons klimaat om te gaan. Verstandig betekent voor mij wel met de juiste keuzen voor nu en voor morgen. Geen jachtige beslissingen, maar ook geen uitstel. Daarom zit ik overtuigt in het project ‘SOS Climate Waterfront’ met goede deskundige vrienden in Nederland en in de EU. We werken gelukkig niet vanuit een angst dat we de aarde amper meer kunnen redden. Wel willen we een zinvolle bijdrage aan het leven op onze aarde geven. Dit boekje helpt om onze bijdrage een plaats te geven, in het geheel en in onze tijd. Dankjewel “Salomon’.

Fred Sanders

Note:

Aan het begin van het CPO-traject hebben wij beperkingen afgesproken ten aanzien van de onderwerpen. Zeewaterspiegelstijging en klimaatverandering. Met dit item wijk ik zelf af van de gemaakte afspraken. Toch vanwege de brede interesse van ons Team, dit item.

 

Biobrandstof en oerbossen

Of Biobrandstof een verstandige keuze is of niet laat ik hier in het midden. Het geeft directe CO2 uitstoot en fijnstof. Rekenkundig is er bepaald dat rottend resthout in bossen hetzelfde resultaat geeft, zodat er gesproken kan worden van nul. Eerst vond men in Nederland dit de oplossing en nu ineens weer niet vanwege een rumoer over het kappen van oerbossen. Wel van het laatste begrijpt men niets. Beleid wordt per ommegaande aangepast zonder onderzoek en toelichting. Dit vind ik onbegrijpelijk.

Sinds enkele Jaren worden bomen in parken jaarlijks opgekruind en zien onze parken er nog onnatuurlijker uit. In het beetje bos wat Nederland heeft wordt met meer belangstelling gekapt. Dit alles omdat resthout ineens geld waard is gebleken voor de eigenaar en de firma die dit hout mag verkopen. Echte bosgebieden hebben wij in Nederland nauwelijks. Dus blijkt dat we ook hier nauwelijks verstand van hebben.

In Scandinavië en daar reken ik Estland in dit geval ook toe, omdat het er qua bosbeheer niet van afwijkt, beschikt men over echte bossen, aangemerkt als productiebos. Op de lagere school leerden wij vroeger dat boerenbedrijven in deze landen gemengd waren. Met andere woorden men had veeteelt, landbouw en in deze gebieden ook bosbouw. Meer leerden we niet. In werkelijkheid is het overgrote deel van de bossen in deze landen in particulier bezit. Dat bezit wordt geëxploiteerd! Het overwegend naaldhout groeit daar langzaam, door het koude klimaat en levert een hoge kwaliteit.

Hoe ontstaat nu het rendement uit dit bos en wat is de economische levenscyclus. Na kaalkap wordt vanzelfsprekend het hele gebied opnieuw aangeplant. Dit in een dichtheid met stekjes die op het oppervlakte past. In de eerste Jaren schieten de wild groeiende berken er al snel bovenuit en nemen het licht weg voor de sparren en dennen. Dit berkenhout wordt weggekapt als onkruid en levert de eerste biobrandstof. Na 3 a 4 jaren, als het naaldhout goed geworteld heeft begint het pas echt goed te groeien met 1m per jaar. Na 5 jaar verdringen ze zich in de geplante dichtheid en wordt er circa 50% uitgedund. Tegelijk worden de opnieuw opgekomen berken verwijderd. De 2e fase biobrandstof. Elke 10 jaren hierna wordt dit process herhaald. De uitgedunde bomen worden in de tijd steeds groter en bereiken zo een dikte die verhandelbaar wordt. Ook bij deze dikte blijven er nog kruinen en berken over voor de biobrandstof.

Na 80 tot 100 jaar zijn de bomen zo dik geworden dat uitdunnen geen zin meer heeft en bereikt het bos zijn laatste fase van de productie. Het hele bos wordt gekapt en het gebied wordt opnieuw aangeplant.

Zo een volgroeid bos, van circa 100 jaar oud, heeft niets oerachtigs. Natuurlijk het ziet er indrukwekkend uit en is mooi. Maar het is wel rijp voor de volledige kap in de economische cyclus.

In deze landen bestaan ook oerbossen van enkele honderden Jaren oud. Dat verschil is echt te zien. Meestal worden deze gebieden als te behouden natuurgebieden aangemerkt en blijven behouden. De bossen van 100 jaar oud zijn gewoon voor de productie. In de huidige praktijk worden op bossen van 40 tot 70 jaar oud de beste rendementen behaald, mede door de ontstane verkoop aan biobrandstof.

In Scandinavië worden jaarlijks cijfers gepubliceerd over het aantal bijgegroeide m3 hout in vergelijking met het aantal gekapte m3 hout. Het eerste ligt vele malen hoger dan het tweede.

Beleggen in bos is populairder geworden bij de lage rentestand. Op 1 ha bos vindt jaarlijks een aanwas plaats van ongeveer 300m3. In procenten een rendement uit groei van 10 tot 15%. Dat haalt de beurs zelfs niet. Het uitdunnen betaald zichzelf door de verkoop van hout en biomassa.

Onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering zijn beleid ten aanzien van Biomassa aanpast zonder blijk van onderzoek en kennis van zaken.

Hugo Sanders

Boseigenaar en beheerder

SECONDMENT REPORT CPONH NGO Jelle-Jochem Duits in Thessaloniki 2019-2020

Klick here to read the secondment report from Jelle-Jochem Duits in Thessaloniki: JJD Sec. Report d Thessaloniki 2020 JJFS2

Yes, it’s true: the climate is changing and the temperatures are rising. In Russia it’s even thought that there may come a time when the shipping route across the north pole of Siberia can be used all year round. But how much more are the temperatures to going rise?
Temperatures over 30 degrees in Siberia are more common than most people think. This is because Siberia has a continental climate. However, this year the temperatures are higher and the high-temperature period is lasting longer than before, so there is something changing in the climate. Summers are always dry and forest fires occur in large numbers and magnitude every summer. But this year there are much more forest fires than in previous years, or is that what the press is making you believe?
A bit of both in my opinion.
What they don’t tell is that all these kinds of things in these kinds of countries often have an economic cause.
Russia has a well-equipped army of firefighters with a sufficient number of men, equipment and helicopters. However, there are no collective labor agreements. The same goes for the fleet of icebreakers.
The firefighters wait patiently in their garden chairs next to their helicopters until a sufficiently good salary offer was made again this summer. The bigger the fires, the better the salary offer. For example, every year extinguishing is only started when things have actually already gotten out of hand. This year with Corona, collapsed oil prices and a weak economy, the bid started low. Until the fires became too big and the pressure increased and now there is plenty to extinguish.

PS: For all these kinds of messages it is good to know a little more about the country and its culture and not to accept everything directly.